Velkommen

Ekehaug Maskin AS

Autorisert Entreprenør

Ekehaug Maskin AS  -  Liavegen 27, 5705 Voss  -  Telefon  90 55 20 66 - 90 41 35 15 

Arbeidsoppgaver


Hyttetomter og vegar


Vann og avløpsanlegg


Sprengingsarbeid


Grave-arbeid


Flytting av massar


Maskinarbeid på trange plassar


Montering av stolper for kraftlinjer


Arbeid i veglaust terreng


Delbare maskiner for helikoptertransport


Muring med naturstein


Snørydding, brøyting / fresing


Rivingsarbeid


Sporarbeid, arbeid langs jernbanen