Velkommen

Ekehaug Maskin AS

Autorisert Entreprenør

Arbeidsoppgaver

 

Hyttetomter og vegar

Utskifting av vann og avløpsledning

Graving av grøfter

Flytting av massar

Maskinarbeid på trange plassar

Montering av stolper for kraftlinjer

Levering og montering av heisutstyr

Arbeid i veglaust terreng

Delbare maskiner for helikoptertransport

Muring med naturstein

Snørydding, brøyting / fresing

Rivingsarbeid

Sporarbeid, arbeid langs jernbanen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekehaug Maskin AS - Liavegen 27, 5705 Voss - Telefon 90 55 20 66 - 90 41 35 15